SEPARATION OG SKILSMISSE
Opdateret 18. februar 2015

Love og regler i bearbejdet form

Separation og skilsmisse hos Ankestyrelsen, familieretsafdelingen.

Separation og skilsmisse hos borger.dk.

Skilsmisse og separation fra Statsforvaltningerne.

Separation - papirløst samliv fra Statsforvaltningerne.

Ægteskabssager hos Danmarks Domstole.

Forældremyndighedssager hos Danmarks Domstole.

Skifte ved separation og skilsmisse fra Danmarks Domstole.

Regler vedr. separation og skilsmisse gennemgået af Familieadvokaten.

Ægtefællers pensioner en orientering fra Ankestyrelsen, familieretsafdelingen.

Selvbetjening på Nettet

Ansøgning om bevilling af separation og skilsmisse hos Statsforvaltningerne.

Ansøgning om separation eller skilsmisse online (NemID) fra Borger.dk

Se også emnet:

Ægtefællers persionsrettigheder

1. januar 2007 trådte en lov i kraft som ændrede ægtefællers rettigheder ved bl.a. separation og skilsmisse radikalt.

Lovtekster og regler

Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning fra Retsinformation.

Bekendtgørelse om seperation og skilsmisse fra Retsinformation.

Personbeskatningsloven fra Retsinformation.

Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse fra Retsinformation.

Lov om ægtefælleskifte m.v. fra Retsinformation.

Lån på biblioteket

Broman, Henning: Ægtefælleskifte, 2007.

Reimers-Lund, Kirsten: Jeg skal skilles, 2008.

Meyer, Lone: Hvordan bliver jeg skilt?, 2009.

Netværk

Foreningen FAR er en privat hjemmeside med love, regler, rådgivning etc. for især skilsmissefædre.

Indholdet redigeres af Marianne Svold, Risskov Bibliotek.