OM BIBLIOTEKERNES JURAPORT
Opdateret 18. februar 2015

Hvad er Bibliotekernes JURAPORT?
Bibliotekernes JURAPORT er et netbibliotek hvor man kan finde svar på hverdagens juridiske spørgsmål - enten på nettet eller i populære jurabøger på folkebiblioteket.

Hvem laver Bibliotekernes JURAPORT?
Bibliotekernes JURAPORT er udviklet af Vejle Bibliotek med økonomisk støtte fra Biblioteksstyrelsens overbygningspulje.

Bag Bibliotekernes JURAPORT står en række danske folkebiblioteker, hvor bibliotekarer udvælger de mest relevante steder på nettet inden for det juridiske emneområde.

Se sitets kolofon for oplysninger om hvem der arbejder med vedligeholdelse og udvikling af sitet.

Se artikel om Bibliotekernes JURAPORT fra marts 2011 på Bibliotekarforbundets hjemmeside.

Bibliotekernes JURAPORTs logo og pjece og til storskærm
Du er velkommen til at bruge voes logo til at reklamere for Bibliotekernes JURAPORT. Det kan hentes her. Logoet må kun benyttes i forbindelse med direkte henvisning til hjemmesiden.

Du kan se vores pjece om Bibliotekernes JURAPORT her.

Til storskærm: tre billeder til fri afbenyttelse. Side 1, Side 2 og side 3.

Hvornår opdateres Bibliotekernes JURAPORT?
Bibliotekernes JURAPORT opdateres løbende.

Hvordan er Bibliotekernes JURAPORT opbygget?

Juraport på P1

Bibliotekernes JURAPORT deltog i udsendelsen "Lige Lovligt" den 17. august 2006 på Dan- marks Radio.

Emnesider
På Bibliotekernes JURAPORTs sider med juridiske emner er der under overskriften Love og regler i bearbejdet form samlet "elektroniske pjecer" og andre former for populariseret juridisk information, udarbejdet af ministerier, styrelser, råd og nævn, organisationer, advokatfirmaer etc.

Selvbetjening er er forsøg på at samle de mest relevante selvbetjeningsløsninger der findes på Nettet.

Lovtekster og regler - viser hen til de egentlige lovtekster der knytter sig til det "juridiske emne". I de fleste tilfælde i form af henvisninger til Retsinformation.

Lån på biblioteket - her finder man et udvalg af bøger, der behandler det juridiske emne og som kan lånes via Bibliotek.dk.

Under overskriften Netværk findes henvisninger til et udvalg af foreninger og organisationer der kan være interessante i forbindelse med det juridiske emne.

Juraport i Rabatten

Se indslaget om Bibliotekernes JURAPORT i DRs Rabatten den
20. november 2008.
Det kommer 11 min. inde i programmet.

Lovsamlinger og domssamlinger
Ved siden af de juridiske emnesider kan man i Bibliotekernes JURAPORT også finde henvisninger til samlinger af love og domme på Nettet. Til nogle af de elektroniske samlinger er der kun adgang fra biblioteker der har tegnet en licens.


Hvordan søger man i Bibliotekernes JURAPORT?
Man kan finde frem til de juraemner der er beskrevet i Bibliotekernes JURAPORT på 3 forskellige måder.

1. Emneoversigten... viser alle juraemner samlet i nogle brede emnegrupper.

2. Vælg emne... er en liste over alle juraemnerne i alfabetisk rækkefølge.

3. Søg... - en mulighed for at søge med egneord i de emneord som de enkelte sider er tildelt.

Der er adgang til de 3 søgemuligheder fra alle sider i Bibliotekernes JURAPORT.

Undervisning

Hent opgaveark og håndpapir til undervisning. Så kommer du let i gang!

Skal du undervise i Bibliotekernes JURAPORT?
Hent et opgaveark lavet til Bibliotekernes JURAPORT hvis du skal undervise i hjemmesiden.

Hent et håndpapir til at undervise efter - så er du i gang!

Hvem har designet Bibliotekernes JURAPORT?
I 2005 har Enggaard Grafik udført et redesign af Bibliotekernes JURAPORT.

Samme firma lavede i efteråret 2005 en pjece for Bibliotekernes JURAPORT. Se den her.

Hvor henter man logoet?

Logoet for Bibliotekernes JURAPORT kan hentes her.

Hvordan får man kontakt med Bibliotekernes JURAPORT?
Bibliotekernes JURAPORT udarbejdes og vedligeholdes af bibliotekarer - ikke jurister. Derfor må vi henvise juridiske spørgsmål til andre juridiske nettjenester. Du kan se en liste over nogle af de tjenester på nettet der tilbyder juridisk råd og vejledning her.

Har du derimod rettelser, forslag eller andre ting du gerne vil dele med os hører vi gerne fra dig på kontakt@bibliotekernesjuraport.dk.

Ansvarsfraskrivelse for Bibliotekernes JURAPORT
Bibliotekernes JURAPORT henviser til juridisk information på nettet og i bogform og stiller juridisk information til rådighed for brugerne. Dette må på ingen måde sidestilles med juridisk rådgivning, som kun kan gives af advokater.

Bibliotekernes JURAPORT kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på siden, eller som der henvises til - uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. Bibliotekernes JURAPORT kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer som findes.

Henvisninger og informationerne på Bibliotekernes JURAPORT ajourføres løbende. Der kan i midlertid forekomme lovændringer som endnu ikke er blevet opdateret.

Bibliotekernes JURAPORT kan endvidere ikke pådrages erstatningsansvar for skader på hardware eller software, som opstår som følge af brug af siden.