Forsikringer

Love og regler i bearbejdet form
- er du i tvivl om forsikring, så kontakt forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste.
- læs på forbrug.dk om overvejelser du skal gøre dig inden du tegner en tillægsforsikring.
en gennemgang fra Forbrug.dk.
fra Forsikring & Pension.
fra Forbrug.dk.
/ EU-sygesikringskortet - det blå fra Borger.dk.
Selvbetjening på nettet
- her kan du sammenligne vilkår og priser for forbrugerforsikringer.
Lovtekster og regler
fra Retsinformation.
fra Retsinformation.
fra Retsinformation.
Lån på biblioteket
ved Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær og Leif Rørbæk, 2007. Se afsnittet om forsikring.
Dansk forsikringsret, 2012.
Netværk
er forsikringsselskabernes og de tværgående pensinkassers organisation
tager sig af privatkunders klager over forsikringer.

Redigeret af Eva Falkesgaard Hansen, ansat ved Odense Centralbibliotek