Folkepension og ATP

Love og regler i bearbejdet form
- se en oversigt i borger.dk.
- læs om hvem der er berettiget i Borger.dk.
fra Ankestyrelsen.
giver adgang til lovgivning, vejledninger, pjecer, blanketter m.v. om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og en række andre pensionsordninger.
til download på Pengenyt.dk. Pensionsbogen er et supplement til den personlige rådgivning.
Selvbetjening på nettet
giver mulighed for at beregne førtidspension, folkepension og efterløn. Log på med Nem-id.
via borger.dk
Lovtekster og regler
Lån på biblioteket
nogle vigtige oplysninger. (Årbog) Findes også på nettet.
- håndbogen der bør findes i ethvert hjem. Årbog udgivet af Landsforeningen Ældre Sagen.
Netværk
er en fusion mellem de tre ældreorganisationer, Pensionisternes Samvirke, Danske Pensionister og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark.

Redigeret af Eva Falkesgaard Hansen, ansat ved Odense Centralbibliotek