Efterløn

Love og regler i bearbejdet form
hos borger.dk - herunder regler for efterløn i udlandet og efterløn for selvstændige.
på Arbejdsløshedskassen for selvstændige erhvervsdrivendes (ASE) hjemmeside.
hos Beskæftigelsesministeriet.
fra AK-samvirke.
fra AK-samvirke.
Selvbetjening på nettet
giver mulighed for at beregne førtidspension, folkepension og efterløn. Kræver password (gratis).
Lovtekster og regler
fra Retsinformation (lovgrundlaget for efterløn står i kapitel 11 A).
fra Retsinformation.
fra Retsinformation.
Lån på biblioteket
: nogle vigtige oplysninger. (Årbog) Findes også på nettet.
Netværk
er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Det er en social-humanitær forening, der er uafhængig og neutral.

Redigeret af Eva Falkesgaard Hansen, ansat ved Odense Centralbibliotek