Delpension

Love og regler i bearbejdet form
- se en oversigt over reglerne i Borger.dk.
Lovtekster og regler
fra Retsinformation.
fra Retsinformation.
fra Ankestyrelsen.
Lån på biblioteket
: Socialministeriets vejledning af 21. juni 2000, 2000.

Redigeret af Eva Falkesgaard Hansen, ansat ved Odense Centralbibliotek