GÆLD OG INKASSO

Opdateret 18. februar 2015

 

Love og regler i bearbejdet form

Når du har gæld - gennemgåer af borger.dk.

Behandling af gældsaneringssag - Danmarks Domstole gennemgår reglerne.

Fogedsager - læs om reglerne i Danmarks Domstole.

Gældssanering - hvem der kan får det og hvordan hos Familieadvokaten.

Gældsrådgivning hos SR-rådgivning.

Rykkergebyrer - læs på forbrug.dk.

Inkasso - læs om reglerne på forbrug.dk.

Gældssanering? - se reglerne hos Familieadvokaten.dk.

Juridiske artikler om inkasso fra advokatfirmaet HornskovVindberg.

Selvbetjening på Nettet

Blanketter og vejledninger om gældssanering fra Danmarks Domstole.

Lovtekster og regler

Lov om inkassovirksomhed fra Retsinformation.

Lov om renter ved forsinket betaling m.v. fra Retsinformation (Renteloven).

Konkursloven fra Retsinformation (især kapitel IV).

Bekendtgørelse af lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld samt om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper fra Retsinformation.

Bekendtgørelse om gældssanering fra Retsinformation.

Bekendtgørlse af udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling fra Retsinformation.

Bekendtgørelse om inddrivelsesomkostninger fra Retsinformation.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige fra Retsinformation.

Lån på biblioteket

Larsen, Ole: Gæld, 2009.

Bruhn, Christian Kirchhoff: Gældsramt - på vej mod gældssanering, 2012.

Oswald, Brian Nygaard: Incasso, 2009.

Hindborg, Lilian: Gældssanering i praksis, 2006.

Nygaard Sørensen, Brian: Inkassosager i praksis, 2008.

Juraens-grundregler.dk ved Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær og Leif Rørbæk, 2007. Se afsnittene om pant i løsøre, pant i fast ejendom, kaution, hæftelse, inkasso og fogedret, konkurs og gældsophør.

Netværk

RKI - er du registreret som skyldner?

Indholdet redigeres af Ulla Hasberg, Tønder Bibliotek.