FORSIKRINGER
Opdateret 18. februar 2015

Se også emnet:

Erstatning

Love og regler i bearbejdet form

Arbejdsskadestyrelsens méntabel.

Henvisninger til retsregler, bøger, artikler og links fra nettjenesten Synopsis.

Forsikringsoplysningen - er du i tvivl om forsikring, så kontakt forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste.

Unødvendige tillægsforsikringer - læs på forbrug.dk om overvejelser du skal gøre dig inden du tegner en tillægsforsikring.

Hvad er dine forsikringsbehov, en gennemgang fra Forbrug.dk.

Om forsikring på rejsen fra Forsikring & Pension.

Om rejseforsikringer fra Forbrug.dk.

Rejsesygesikring / EU-sygesikringskortet - det blå fra Borger.dk.

Selvbetjening på Nettet

Forsikringsguiden - her kan du sammenligne vilkår og priser for forbrugerforsikringer.

Lovtekster og regler

Lov om forsikringsaftaler fra Retsinformation.

Lov om erstatningsansvar fra Retsinformation.

Lov om forsikringsformidling fra Retsinformation.

Lån på biblioteket

Juraens-grundregler.dk ved Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær og Leif Rørbæk, 2007. Se afsnittet om forsikring.

Jønsson, Henning og Kjærgaard, Lisbeth: Dansk forsikringsret, 2012.

Netværk

Forsikring & Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensinkassers organisation

Ankenævnet for forsikring tager sig af privatkunders klager over forsikringer.

Indholdet redigeres af Eva Falkesgaard Hansen, Odense Centralbibliotek.