EFTERLØN
Opdateret 18. februar 2015

Love og regler i bearbejdet form

Læs om efterløn hos borger.dk - herunder regler for efterløn i udlandet og efterløn for selvstændige.

Få et overblik over dine muligheder på efterløn på Arbejdsløshedskassen for selvstændige erhvervsdrivendes (ASE) hjemmeside.

Temaside om efterløn hos Beskæftigelsesministeriet.

Tema side om efterløn fra AK-samvirke.

Fakta om Seniorjobordning fra AK-samvirke.

Selvbetjening på Nettet

Pensionsinfo.dk giver mulighed for at beregne førtidspension, folkepension og efterløn. Kræver password (gratis).

Vejledende beregning af din fleksible efterløn fra Borger.dk.

Lovtekster og regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fra Retsinformation (lovgrundlaget for efterløn står i kapitel 11 A).

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn fra Retsinformation.

Lov om seniorjob fra Retsinformation.

Bekendtgørelse om seniorjob fra Retsinformation.

Lån på biblioteket

Hedegaard Jørgensen, Leif : Alt om efterløn. (Årbog)

Pensionist eller efterlønsmodtager: nogle vigtige oplysninger. (Årbog) Findes også på nettet.

Netværk

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Det er en social-humanitær forening, der er uafhængig og neutral.

Indholdet redigeres af Eva Falkesgaard Hansen, Odense Centralbibliotek.