DØDSFALD OG BEGRAVELSE
Opdateret 18. februar 2015

Har du et spørgsmål?

Hos MinAdvokat.dk kan du gratis stille spørgsmål om bl.a. arv, testamente og uskiftet bo.
Logo for MinAdvokat.dk.

Love og regler i bearbejdet form

Dødsfald - Borger.dk informerer om anmeldelse af dødsfald, begravelse, begravelsespladser, begravelseshjælp m.m.

Hvad gør man, når nogen dør? af Tine Olsen fra NetDoktor.dk.

Dødsfald og begravelsepå Kirkeministeriets hjemmeside er der er der en grundig gennemgang af reglerne om begravelse og benyttelse af kirkegåde.

Information og vejledning om behandling af dødsboer - hos Danmarks Domstole.

Artikel om dødsboer skrevet af Ulrik Grønborg fra MinAdvokat.dk.

Døende og dødsfald - en orientering fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet om kontante ydelser i forbindelse med dødsfald.

Begravelser - information fra forbrug.dk

Når nogen dør - pjece fra Danske Bedemænd.

Hjemmehjælp og ældrepleje - gennemgået af borger.dk. Læs om livstestamente, plejetestamente, pasning af syge og døende pårørende.

Se også emnerne:

Arv og skifte

Testamente

Selvbetjening på Nettet

Dit Livstestamente - tilmelding via sundhed.dk. I livstestamentet kan man sige nej til behandling, hvis man er uafvendeligt døende, og behandlingen kun kan forlænge livet.

Blanketter til brug ved dødsfald fra Danmarks Domstole.

Spredning af aske over åbent hav fra Personregistrering.dk.

Lovtekster og regler

Sundhedsloven fra Retsinformation. Afsnit XIII drejer sig om ligsyn og obduktion m.v.

Lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald fra Retsinformation.

Lov om begravelse og ligbrænding fra Retsinformation (Begravelsesloven).

Lov om beskatning ved dødsfald fra Retsinformation (Dødsboskatteloven).

Bekendtgørelse om anmeldelse af dødsfald fra Retsinformation.

Vejledning om flytning af lig og urner fra Retsinformation.

Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp fra Retsinformation.

Lån på biblioteket

Dødsbo : anmeldelse, skifte, dødsboskat, boafgift. (Årbog) (findes også på nettet).

Før eller senere: en praktisk vejledning ved livets ophør, 2004.

Ung og forladt: når forældre dør for tidligt af Helle Vincentz og Preben Engelbrekt, 2005.

Værge, Johannes: Når døden bliver virkelig: en håndbog om det der skal gøres når nogen dør, 2000.

Petersen, Niels-Jørgen Kaj : Dødsfald og dødsboer, 2006.

Familiens juridiske håndbog: jura ved dødsfald og boskifte, 2009.

Netværk

Forældreforeningen vi har mistet et barn er en privat forening. som støtter og formidler kontakt mellem forældre, der har mistet et barn ved sygdom, trafikdrab, ulykker, selvmord og drab.

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød er en privat forening, der støtter og vejleder forældre og deres pårørende i forbindelse med spædbarnsdød, afskeden med barnet og i den efterfølgende sorgperiode. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød er uafhængig af politiske og religiøse interesser.

Landsforeningen Liv og Død - foreningens formål er at virke for en værdig afsked med livet.

Unge og Sorg - unge, der selv har mistet en forælder, hjælper andre unge gennem sorgen på telefonrådgivningen Linien Unge & Sorg.

Humanistisk samfund tilbyder hjælp til afvikling af ikke-religiøse begravelser.

Indholdet redigeres af Marianne Svold, Risskov Bibliotek.