BØRNE- OG ÆGTEFÆLLEBIDRAG
Opdateret 18. februar 2015

Love og regler i bearbejdet form

Børnebidrag fra borger.dk.

Familieydelser og -bidrag en orientering fra Ankestyrelsen.

Reglerne for ægtefællebidrag gennemgået af Statsforvaltningerne.

Reglerne for børnebidrag gennemgået af Statsforvaltningerne.

Børns forsørgelse - Danmarks Familieadvokat gennemgår reglerne.

Børnebidrag gennemgået af Ankestyrelsen.

Ægtefællebidrag gennemgået af Ankestyrelsen.

Lovtekster og regler

Lov om børns forsørgelse fra Retsinformation.

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Børnetilskudsloven) fra Retsinformation.

Lov om en børne- og ungeydelse fra Retsinformation.

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelse fra Retsinformation.

Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag fra Retsinformation.

Lån på biblioteket

Separation og skilsmisse : i enighed eller uenighed, 2004. Findes også på nettet (pdf).

Sociale ydelser - hvem, hvad og hvornår : håndbog i den sociale lovgivning med regler og ydelser. (Årbog) Se under Børnebidrag.

Netværk

Foreningen Far - Til støtte for børn og forældre har til formål at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet, således at forældrene ligestilles gennem lovgivning, domspraksis og administrativ praksis.

Indholdet redigeres af Marianne Svold, Risskov Bibliotek.