BØRN OG UNGE
Opdateret 18. februar 2015

Love og regler i bearbejdet form

Børn skal også betale - en pjece fra Justitsministeriet om børns erstatningsansvar.

Må forældre slå? - Familieadvokaten.dk gennemgår reglerne.

Børn, unge og markedsføring - Forbrugerombudsmanden orienterer.

Børnebortførelser - Udenrigsministeriet orienterer.

Børneattester - hos borger.dk.

Barnets reform

Barnets reform fokuserer på tidlig indsats, kontinui-tet i anbringelsen og at styrke barnets tarv frem for hensynet til forældre-ne. Læs mere på socialmi-nisteriets hjemmeside.

Emner vedr. børn og unge gennemgået af Familieadvokaten.

Børnetestamente - Danmarks Familieadvokat gennemgår reglerne.

Fritidsjob hos Borger.dk - orientering om unges fritidsarbejde herunder aldersgrænser, arbejdstid, løn m.m.

Børnebidrag på borger.dk.

Selvbetjening på Nettet

Du kan skrive dit barn op til de institutioner, du ønsker og sende ansøgningen elektronisk via Netborger.dk. Du skal have en NemID for at kunne benytte sig af tilbuddet.

Børns Vilkårs ForældreTelefon hjælper med til at afklare problemer og giver dig ideer til, hvordan de kan løses. Rådgiverne er voksne fagpersoner med en uddannelse og erfaring indenfor børneområdet.

Lovtekster og regler

Lov om børns forsørgelse fra Retsinformation.

Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. fra Retsinformation.

Lov om social service fra Retsinformation. Kapitel 7 og 8 handler om børn og unge.

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Lov om social service) fra Retsinformation.

Lov om en børne og ungeydelse fra Retsinformation.

FNs børnekonvention fra Børnerådet.

Børneloven fra Retsinformation.

Unges arbejde - meddelelser fra Arbejdstilsynet.

Lån på biblioteket

Byriel, Christine : Skilsmisse: børn, jura og det nye liv, 2002.

Børnekonventionen i Danmark ved Lene Hansen, 2002.

Børn & unge håndbogen : Servicelovens regler om børn og unge. (Årbog)

Nygaard, Sven: Børn og unges arbejde, 2006.

Bistand til børn og unge. (Årbog)

Netværk

Cyberhus tilbyder sårbare børn og unge netbaseret rådgivning via chat, brevkasse og debat. Cyberhus er organiseret i landsorganisationen Ungdommens Vel.

Børnebortførelser.dk - en hjemmeside til hjælp for forældre udarbejdet af Civildirektioratet i samarbejde med Udenrigsministeriet og politiet. Her findes også gratis retshjælp.

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder.

Børns Vilkår er en humanitær forening der arbejder for at give børn en tryg barndom. Har telefonrådgivning af børn og forældre.

Landsforeningen Børn og Samværs formål er at forbedre vilkårene for børn, der ikke lever sammen med begge deres biologiske forældre.

UNICEF er en FN-organisation med fokus på børn og deres rettigheder.

Indholdet redigeres af Marianne Svold, Risskov Bibliotek.