BANKER
Opdateret 18. februar 2015

Sikre penge:

Siden 1. okt. '10 har dine indlån været sikret af Garanti-fonden for Indskydere og Investorer inden for visse beløbsmæssige rammer.

Love og regler i bearbejdet form

Hvordan er jeg sikret hvis mit institut går konkurs - oplysninger fra Garantifonden for indskydere og investorer.

Ønsker du at klage over din bank: Oplysninger fra Finansrådet.

Kvikguide når du skifter bank fra forbrug.dk.

Finansrådet står bag forskellige henstillinger om, hvordan banker, sparekasser og andelskasser bør opføre sig i forholdet til kunder i konkrete sager. På siderne hér kan du se de principielle budskaber og læse henstillingernes ordlyd.

Der er mange penge at spare ved at skifte bank - det er en af anbefalingerne på Tænk Penges banksider, som du finder her.

Spørgsmål og svar om indskydergaranti fra Finanstilsynet.

Vurdering af finansielle virksomheder fra Finanstilsynet.

Finansiel Stabilitet - overtagne banker.

Selvbetjening på Nettet

Sammenlign pengeinstitutternes priser på Mybanker.dk udarbejdet af Finansrådet og Forbrugerrådet. Mybanker hjælper forbrugerne med at sammenligne de mange informationer om priser og rentesatser, der findes på det finansielle marked.

Finanstilsynets afgørelser - Finanstilsynet træffer løbende afgørelser og beslutninger rettet mod finansielle virksomheder samt udstedere og investorer på værdipapirmarkedet.

Lovtekster og regler

Regler & Praksis - Finanstilsynet udarbejder regler på det finansielle område. Her findes en samlet indgang til høringer, regelgrundlag og afgørelser.

Lov om finansiel stabilitet fra Retsinformation.

Lov om en garantifond for indskydere og investorer fra Retsinformation.

Lov om betalingstjenester og elektroniske penge fra Retsinformation.

Lov om finansiel virksomhed fra Retsinformation.

Lån på biblioteket

Mølgaard, Eigil: Den finansielle sektor, 2007.

Bankjura: udvalgte emner ved Camilla Hørby Jensen, 2013.

Netværk

Dansk aktionærforening er en dansk forbrugerpolitisk interesseorganisation, der arbejder for at varetage danske aktionærers interesser i forhold til politikere, myndigheder og i den offentlige debat samt for at udbrede kendskabet til aktiehandel.

Indholdet redigeres af Eva Falkesgaard Hansen, Odense Centralbibliotek.