ARV og SKIFTE
Opdateret 18. februar 2015

Love og regler i bearbejdet form

Arv og skifte - Danmarks Familieadvokat gennemgår reglerne.

Skatten - Dødsbo - pjece fra Told og Skat.

Arveafkald - artikel på Familieadvokatens hjemmeside.

Skiftesager - Danmarks Domstole beskriver hvad der sker i Skifteretten.

Har du et spørgsmål?

Hos MinAdvokat.dk kan du gratis stille spørgsmål om bl.a. arv, testamente og uskiftet bo.
Logo for MinAdvokat.dk.

Reglerne om boafgift og tillægsboafgift hos Min Advokat.

Uskiftet bo - Danmarks Domstole gennemgår reglerne.

Testamente gennemgået af borger.dk.

Arveregler og afgifter gennemgået af borger.dk.

Gaver og anden økonomisk støtte inden for familien - læs om reglerne hos Familieadvokaten.dk.

Gaveregler o.a. inden for familien hos MinAdvokat.dk.

Selvbetjening på Nettet

Blanketter til brug ved arveafkald, skifte, uskiftet bo m. m. fra Danmarks Domstole.

Lovtekster og regler

Arveloven fra Retsinformation. Er trådt i kraft 1. januar 2008.

Bekendtgørelse om arveafgift fra Retsinformation.

Lov om skifte af dødsboer fra Retsinformation.

Lov om afgift af dødsboer og gaver fra Retsinformation (Boafgiftsloven).

Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten fra Retsinformation.

Bekendtgørelse om bobestyrere fra Retsinformation.

Lån på biblioteket

Sørensen, Else: Håndbog for enker, 2014.

Meyer, Lone: Den nye arvelov, 2008.

Den nye arvelov : hvad betyder den for dig? ved Kirsten Reimers-Lund og Flemming Sorth, 2008.

Boopgørelsen i dødsboer ved Henrik Lyhne og Flemming Sorth, 2000.

Arveloven af 2008 med kommentarer ved Anne Louise Bormann, Finn Taksøe-Jensen og Ib Hounsgaard Trabjerg, 2008.

Dit testamente: kan det give tryghed for dig og din familie? ved Henrik Dam og Finn Taksøe-Jensen, 2003.

Dødsbo: anmeldelse, skifte, dødsboskat, boafgift. (Årbog)

Tidsskrift for familie- og arveret : T:FA.

Werlauff, Erik: Arv og skifte, 2007.

Arv ved Helle Lokdam og Marianne Hartling, 2009.

Familiens juridiske håndbog: jura ved dødsfald og boskifte, 2009.

Netværk

Danske Dødsboadvokater er en forening af advokater med særlig ekspertise i behandling af dødsboer.

Indholdet redigeres af Eva Falkesgaard Hansen, Odense Centralbibliotek.