ARBEJDSMILJØ
Opdateret 18. februar 2015

Arbejdsmiljø på nettet:

HKs Arbejdsmiljøportal indeholder masser af nyttige oplysninger om arbejdsmiljø.

Love og regler i bearbejdet form

Arbejdstilsynets informationsmaterialer i form af bl.a. arbejdsmiljøvejvisere, indsatsmaterialer og rapporter.

Arbejdsskader - læs Beskæftigelsesministeriets gennemgang.

Arbejdsskader - love, regler og praksis for skader pådraget før 1. januar 2004 og skader pådraget efter 1. januar 2004 fra Arbejdsskadestyrelsen.

Ménberegneren kan bruges til at beregne, hvor stor en godtgørelse for varigt mén en bestemt skade kan give - fra Arbejdsskadestyrelsen.

Selvbetjening på Nettet

EASY - Arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldesystem for arbejdsskader (kræver tilmelding).

Lovtekster og regler

Lov om arbejdsmiljø fra Retsinformation.

Lov om arbejdsskadesikring fra Retsinformation.

Regler i Arbejdsmiljøet - hele lovgivningen kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Lån på biblioteket

Forandring som vilkår : om udvikling og ledelse af arbejdsmiljø ved Kent Nielsen, 2008.

Ledelse og læring - i organisationer ved Erik Elgaard Sørensen, 2010.

Fra stress til trivsel: få styr på stress og skab bedre trivsel på arbejdspladsen, 2009. Findes også på nettet.

Gode trivselsprocesser: inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø, 2009. Findes også på nettet.

Boje Andersen, Marianne: Manual til et bedre arbejdsliv, 2013.

Konflikter og vold- en faglig udfordring ved Bjarne Møller, Birgitte Bækgaard Brasch og Karen Thougård Pedersen, 2013.

Netværk

Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er Arbejdsministeriets sektorforskningsinstitut der bl.a. orienterer om nyheder og udgivelser vedrørende arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøankenævnet - afgørelser om arbejdsmiljø kan indbringes for Ankestyrelsen.

Arbejdsmiljøweb er en hjemmeside om arbejdsmiljø for alle i den offentlige sektor og finanssektoren.

BAR-branchearbejdsmiljørådene giver detaljerede informationer om arbejdsmiljø, opdelt i 11 brancher.

Gravid med job - Informationer om arbejdsmiljø til den gravide, til hendes arbejdsgiver og til læger og jordemødre.

Indholdet redigeres af Karen Groth, Esbjerg Kommunes Biblioteker.